click ni ye!

Monday, May 28, 2012

CIRI-CIRI MAHASISWA YANG BERMORAL


CIRI-CIRI MAHASISWA YANG BERMORAL

Prof Madya Syed Omar bin Syed Agil
PENASIHAT PERMAI


Moral adalah satu elemen penting dalam kehidupan manusia yang selalu di perkatakan orang tetapi tidak ramai yang bersedia mempraktikkannya secara konsisten. Ini ialah kerana perlaksanannya memerlukan satu bentuk hubungan diantara insan dan Penciptanya iaitu Allah SWT sehingga dia merasakan kehadiranNya setiap masa dan keyakinan kepada hari Akhirat(the day of Judgment). Moral atau akhlak dalam peribadi kita lebih penting daripada reputasi kita. Reputasi adalah pendapat orang lain terhadap kita tetapi peribadi kita adalah siapa kita yang sebenarnya. Bertol menyebut `Character is a diamond that scratches every other stone’
Moral boleh di takrfikan sebagai sikap, perbuatan dan percakapan baik yang merupakan terjemahan daripada pandangan dan keyakinan sesuatu masyarakat atau individu mengenai perkara-perkara asas dalam kehidupan yang di perolehi samada daripada sumber keagamaan atau pengamatan atau pengalaman atau eksperimen.
Adakalanya sesuatu perbuatan itu di terima oleh masyarakat tetapi di tolek oleh agama. Umapamanya, Masyarakat barat boleh menerima kewujudan golongan gay dan homoseksual tetapi dalam agama Islam dan Kristian, perbuatan ini adalah di larang sebagaimana yang di paparkan dalam AL-Quran mengenai kaum Nabi Lut yang terlibat dalam hubungan sesama jenis dan akhirnya Allah SWT menurunkan azab kepada mereka. Begitu juga masyarakat barat boleh menerima perhubungan bebas di antara lelaki dan wanita tetapi agama melarangnya. Rasionanya amatlaj jelas sekiranya kita mengkaji dan menganalisa statistik terkini yang menunjukkan kes-kes AIDS, penceraian, kes penyakit kelamin yang lain, kes kelahiran anak luar nikah yang semakin meningkat dimana-mana negara atau masyarakat yang membenarkan perhubungan bebas antara lelaki dan wanita tanpa batas.
Untuk membentuk mahasiswa yang bermoral memerlukan tiga perkara utama iaitu pensyarah atau guru yang bermoral, program yang bersepadu serta suasana persekitaran yang kondusif untuk pembinaan mahasiswa yang bermoral. Penjelasan mengenai ketiga-tiga syarat utama ini akan dibuat dalam isu akan datang sekiranya ada kesempatan.
Ketika ini kita dapati para remaja dan belia termasuk mahasiswa/i di IPT tempatan khususnya semakin sedar akan pentingnya nilai-nilai moral dan akhlak dalam kehidupan mereka. Kita dapati kebanyakan pelajar-pelajar yang bermoral ini lebih disiplin, bertanggungjawab, tidak membuang masa dengan percakapan dan perbuatan yang tidak berfaedah dan mempunyai sikap yang proaktif dalam pelajaran mereka kerana agama mereka mengajar mereka bahawa mencari ilmu pengetahuan, membaca dan mencapai kecemerlangan adalah satu kewajiapan yang tidak boleh di abaikan. Umpamanya dalam agama Islam, ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad s.a.w bermula dengan perkataan `iqra’ atau bacalah. Ini menunjukkan betapa agama Islam memberi penilaian yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan pembacaan.
Sejarah Islam mempamirkan bagaimana bangsa Arab yang berpecah belah, jahil(ignorant) dan tidak bertamadun dan hampir hancur di abad ke 6, bangkit setelah menerima Islam dan berjaya menguasai kesemua bidang ilmu pengetahuan ketika bangsa Eropah tenggelam dalam kegelapan(the Dark Ages of Europe). Oleh kerana itu masyarakat barat mengambil inisiatif untuk menterjemahkan buku-buku tulisan sarjana-sarjana Islam tersebut untuk di manfaatkan oleh mereka sehingga mereka mampu bangkit semula daripada kemunduran merek sebagaimana yang kita ketahui lahirnya zaman Renaissance.
Apakah ciri-ciri mahasisa/I yang bermoral?
Pertama, mahasiswa/I yang bermoral harus berpegang teguh kepada Islam yang di turunkan oleh Allah SWT. Ini ialah kerana dengan melaksanakan kewajipan agama(religious responsibilities) dan mengingati Pencipta mereka iaitu Allah SWT dalam hidup mereka setiap hari mereka akan sedia upaya mentaati apa yang di suruh dan manjauhi apa yang di larang oleh agama. Dengan cara ini akan memudahkan mereka menghayati dan melaksanakan sikap, perbuatan dan perkataan yang baik sebagaimana yang di ajar oleh agama mereka. Bad habits atau kebiasaan yang buruk seperti berbohong, tidak amanah, memperkecilkan sumbangan orang lain, merasakan dirinya hebat atau riya’, menfitnah dan memburukkan orang lain tidak adil dalam membuat keputusan, sombong, mempermainkan kelemahan orang lain, mementingkan diri sendiri dan sebagainya akan di jauhi sebagaimana yang di kehendaki oleh agama. Hari ini kita lihat bagaimana kebiasaan yang buruk atau bad habits ini merosakkan masayarakat dan organisasi dan ramai manusia menghadapi kesengsaraan dan kerugiaan. Oleh itu mahasiswa/I haruslah mulai daripada sekarang membiasakan diri dengan sikap, percakapan dan perbuatan yang baik dan menjauhkan diri daripada kebiasaan dan perkara yang terlarang agar mereka mampu memberi sumbangan yang positif dan konstruktif dalam masyarakat dan organisasi di mana mereka berada. Rasulullah s.a.w bersabda `Aku tinggalkan kamu dua perkara, sekiranya kamu berpegang kepada kedua-duanya kamu tidak akan sesat selama-lamanya iaitu Al0Quran dan Sunnah Nabi. Oleh itu sebagai Muslim kita haruslah sentiasa membaca Al-Quran dan Hadis Nabi agar kita tahu apa yang di perintahkan kepada kita oleh Allah SWT dan berusaha untuk melaksanakannya.
Kedua ialah mentaati dan menghargai kedua ibubapa mereka. Mahasiswa/I yang bermoral tidak harus melupakan jasa dan pengorbanan ibubapa mereka yang telah membesarkan mereka sehingga mereka berjaya menjejak kaki ke menara gading. Mentaati ibubapa juga merupakan salah satu daripada kewajipan agama. Mahasiswa/i haruslah membuktikan kepada ibubapa mereka bahawa segala pengorbanan dan jasa yang telah mereka curahkan bukanlah satu yang sia-sia dengan memastikan kejayaan cemerlang dalam pelajaran mereka serta tidak melakukan perbuatan yang boleh memalukan keluarga mereka. Jauhkanlah diri daripada lembah kehinaan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Pengamatan saya menunjukkan begitu ramai pelajar-pelajar IPT luar dan dalam negeri yang terjerabak dalam perkara-perkara yang merosakkan dirinya, akhirnya mengalami kekecewaan dan gagal dalam pelajaran mereka. Ibubapa mereka juga kecewa dan malu kerana perbuatan anak-anak mereka itu.
Ketiga ialah mampu mengawal nafsu. Nafsu sentiasa mendorong kita kepada perkara-perkara yang tidak baik sekiranya tidak di kawal. Keadah yang betul untuk mengawalnya ialah melalui penghayatan ajaran agama Islam, mendekatkan hubungan kita dengan Maha Pencipta kita dan menanam perasaan malu dalam diri kita-malu kepada Maha Pencipta, ibubapa, rakan dan pensyarah kita. Manusia terdiri daripada jasad dan ruh. Untuk mampu mengawal nafsu, ruh manusia haruslah di berikan pengisian yang sewajarnya agar sikap, percakapan dan perbuatannya tidak bercanggah dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang di tentukan oleh agama dan masyarakat. Untuk menguatkan ruh ini, manusia haruslah sentiasa mengingati Penciptanya, membaca dan memahami Al_Quran(bagi orang Islam), melakukan perkara-perkara yang baik dan menjauhi segala yang di larang. Mementingkan dunia semata-mata dan melupakan hari akhirat boleh merosakkan ruh kita. `Allah berfirman `Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan mereka? Kita haruslah sentiasa berzikir dan mengingati Allah SWT setiap masa dan merasa takut akan siksaan Allah SWT di hari akhirat nanti.
Keempat, mahasiswa yang bermoral ialah mahasiswa yang sentiasa menghiasi dirinya dengan sikap, percakapan dan perbuatan yang baik samada dalam hubunganya dengan Penciptanya, dengan ibubapanya, dengan pensyarahnya, dengan rakannya atau dengan orang lain yang di perkenalkan kepadanya. Kita dapati orang yang mempunyai sikap, percakapan dan perbuatan yang baik akan di hormati dan di sayangi oleh orang lain. Dia menjadi contoh dan inspirasi kepada orang lain dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan onak dan duri sehingga dia mampu secara tidak langsung menjadi kaunselor kepada rakan-rakan nya yang bertemu dengannya dan membantu menyelesaikan masalah mereka. Mereka berkewajipan menjadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan dalam hidup mereka sebagaimana yang di sebut dalam Al-Quran
`Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi my aitu bagi orang yang mengharapkan(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari akhirat dan dia banyak menyebut Allah(Surah Al-Ahzab, 21)
Kelima, mahasiswa yang bermoral ialah mahasiswa yang tegas dengan prinsipnya dan tidak bersedia untuk menggadaikan prinsipnya untuk kepentingan dirinya atau orang lain, atau memenuhi kehendak nafsunya. Malah dia sentiasa menjaga amanah dan tidak mahu menipu atau berbohong semata-mata untuk lulus dalam peperiksaannya. Kejayaannya adalah hasil usahanya dan bukan daripada titik peluh orang lain atau dengan meniru dalam peperiksaan kerana dia adalah manusia yang berprinsip. Dia mahu orang menghormatinya bukan kerana kejayaan dalam peperiksaanya yang di perolehi melalui kaedah yang tidak bermoral tetapi kerana berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama Islam yang telah di hayatinya sekian lama.
Mungkin manusia sekelilingnya akan menolaknya kerana sikap tegasnya tetapi lama kelamaan melalui perjalanan masa dan pengalaman, sikapnya akan di terima oleh masyarakat dan menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang bermoral. Hanya dengan cara ini, masyarakat dan organisasi yang dia berada akan mencapai matlamat unggul yang di gariskan oleh pimpinannya.
Pengalaman dan pengamatan membuktikan suatu masyarakat dan organisasi tidak dapat berfungsi dengan betul dan tidak akan bertahan lama sekiranya kebiasaan yang buruk(bad habits) di amalkan oleh anggota-anggotanya dan tidak ada usaha untuk membasmikannya. Sebenarnya tidaklah rugi menjadi orang yang berprinsip. Selain daripada untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, orang yang berprinsip ini biasanya di cari oleh organisasi yang agresif dalam mendapatkan keuntungan dan berorentasikan komersial. Statistik menunjukkan kerugian wang dan kos yang begitu tinggi yang terpaksa di tanggung oleh syarikat-syarikat di Malaysia kerana menghadapi masalah jenayah perdagangan dan pembaziran. Dahulunya, orang yang di tawarkan untuk bekerja dalam suatu organisasi adalah berdasarkan kepada pencapaian akademik semata-semata tetapi hari ini orang yang terbukti mempunyai rekod kerja yang mempamirkan sikap amanah, berprinsip dan mempunyai personaliti yang baik menjadi rebutan majikan-majikan.
Keenam, mahasiswa yang bermoral ialah mahasiswa/I yang tidak menjalankan aktiviti yang bertentangan dengan agama Islam . Mereka haruslah memikirkan, melibatkan diri dan melaksanakan aktiviti yang mampu meningkatkan 4 perkara iaitu minda, spiritual, fizikal dan emosi mereka agar mereka menjadi insan yang seimbang. Aktiviti yang boleh memudharatkan 4 perkara ini haruslah di jauhi kerana ia di anggap merosakkan seseorang insan itu dan juga orang lain dan tergolong dalam perkara-perkara yang tidak bermoral. Kita juga tidak harus bersubahat dalam aktiviti-aktviiti ini. Apa yang kita harus lakukan ialah memastikan wujudnya suasana yang kondusif untuk membentuk mahasiswa/ yang bermoral melalui aktiviti-aktiviti yang terancang dan bermoral. Aktiviti yang tidak bermoral sudah tentu mempengaruhi mahasiwa/I kepada sikap, perbuatan dan percakapan yang tidak bermoral juga. Mahasiswa/I boleh memikirkan, merancang dan melaksanakan pelbagai aktviti seperti menganjurkan seminar, forum, bengkel, diskusi untuk mencetus ide-die membentuk dan meningkatkan tahap pemikiran dan minda mahasiswa/i. Begitu juga kem-kem kepimpinan, aktiviti kerohanian, jungle trekking, kaunseling, lawatan-lawatan, riadhah asalkan ia tidak di campuri dengan unsur-unsur yang bercanggah dengan agama bagi memastikan matlamat setiap program ini tercapai.
Apa yang perlu bagi seseorang mahasiswa yang mahu menjadi mahasiswa yang bermoral dan berakhlak ialah dengan memulakan perubahan daripada dalam dirinya.
Walaubagaimanapun perlaksanan peraturan-peraturan universiti amatlah perlu untuk menghalang pengaruh yang tidak baik daripada berleluasa. Perlaksanaan peraturan-peraturan harus di sertai dengan kesedaran dari dalam diri setiap mahasiswa agar perubahan yang berterusan kepada kebaikan dan tidak hanya bersifat sementara dapat di lakukan.
Sebab itu pakar atau `guru’ pengurusan, Dr Stephen Covey menekankan pentingnya `the change must come from within’ dan pengurus serta pemimpin yang `principle-centred’.
Kita mahu mahasiswa yang memperolehi kecemerlangan akademik dan di waktu yang sama tegas dalam melaksanakan tuntutan dan kewajipan agamanya serta bermoral. Ini akan membentuk dalam dirinya personaliti yang baik, amanah dan seimbang untuk membantunya dalam kerjaya nya serta kebahagiaannya di hari akhirat kelak apabila dia bertemu dengan Maha Penciptanya iaitu Allah SWT. Oleh itu mahasiswa/I UNITAR harus memulakan perubahan daripada sekarang untuk menjadi mahasiswa yang bermoral agar mencapai kecemerlangan dalam ertikata yang sebenarnya.

`Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga dia mengubah apa yang ada dalam diri mereka(Al-Quran, Surah Ar-Raad, ayat 11 )
`The spirit of truth and the spirit of freedom-they are the pillars of society’-Ibsen
`Men of character are not only the conscience of society-for it is the moral qualities which, in the main, rule the world’- S. Smiles.
Topik 1 : Konsep Moral

Istilah-istilah
1. Istilah Moral – t/laku yang sesuai dgn tatasusila / peraturan masyarakat setempat – masyarakat sebagai penentu .

2. Akhlak – hubungan zahir dan batin membentuk perlakuan
3. Etika – set peraturan t/laku keterbatasan dalam ruang lingkup ( guru , peguam , perubatan dll ).
Konsep baik,benar dan patut
Satu sains yg m’kaji t/laku manusia s/ada baik,buruk,salah, benar dan m’kaji standard / nilai tara baik / buruk nilai itu s/ada sengaja atau x boleh dikawal.
Aliran pemikiran moral
1. Naturalis – guna akal untuk berfikir secara rasional daripada pengalaman.

2. Emotivis – t/laku mengikut emosi, sikap dan perasaan lebih subjektif kerana t/balas drp emosi dalam situasi sama adalah berlainan.

3. Intuisionis (ilham) – t/laku baik / x baik mengikut naluri.

4. Rasionalis – t/laku berdasarkan sebab munasabah (rasional ) dlm membuat keputusan.
Konsep asas nilai
1. Definisi –sesuatu yg abstrak terhadap perlakuan sesorg , dipertahankan sekiranya dikritik, konsepsi mns yg berharga dlm amalan kehidupan seharian.

2. Fungsi nilai – memberi rangsangan terhadap sesuatu situasi dan menghadkan perlakuan sesrg.
Jenis Nilai
1. Intrumental – nilai yg dikehendaki @ patut dimiliki
Sbg alat mencapai matlamat
2. Intrinsik – sbg. Sesuatu yg muktamad ( dalaman )
3. Subjektif – tidak diingini penutur( persepsi )
4. Objektif – nilai yg bebas drp keutamaan penutur ( x berubah )
5. Relatif – alat peraturan masyarakat ( selari dgn nilai )
6. Mutlak – x bergantung kpd situasi ( tetap )
Perubahan nilai dlm masyarakat
- berlakunya perubahan konsep diri spt berikut :
1. akibat perubahan maklumat
2. perubahan ideologi dan politik
3. kebosan / salah anggap
4. perubahan social, ekonomi,demografi eg. Kemerosotan sistem ekonomi
Nilai masyarakat
1. Org Melayu – system susun lapis social masy. Melayu masih sah hingga kini
2. Org dan India – mempunyai nilai kekeluargaan yg tinggi dan x menitik berat social dan moral.
Nilai agama dan kepercayaan
1. Islam – sabar , bersyukur , boleh dipercayai ( amanah )
2. Hindu – t/jawab, kasih sayang , keberanian , baik hati, mengawal fikiran, tidak tamak, kebersihan, kawal perasaan , membentuk fikiran.
3. Budha – Jalan lapan lapis – pandangan yg betul , fikiran , pertuturan, perbuatan, pekerjaan, usaha, kesedaran dan tumpuan yg betul.
4. Taosime – sesuatu tindakan bersifat s/jadi dan bukan paksaan. Masy. Harus dikawal supaya individu x bertindak mengikut kepentingan yg x berasas.
5. kristian – keadilan / kesamaan , kejujuran, membuat baik
6. sikh – kebijaksanaan , kejujuran, keadilan, kesederhanaan , keberanian , merendah diri, kepuasan diri .
7. Animisme – mereka percaya setiap kesalahan akan dibalas tuhan dgn kecelakaan.
Insan bermoral ( FPN )
1. Kandungan – memahami dan mematuhi peraturan dlm masy. Dgn berfikir.
a) peraturan masy – x perlu fikir b/mana nak buat
b) keperibadian mulia – perasaan o/lain = perasaan diri sendiri.
2. Bentuk – etika prinsip :
a) etika prinsip – keadilan & kepedulian.
b) etika situasi – unik dan berbeza.
3. dimensi –
a) Penaakulan moral – keputusan moral yg matang
b) emosi moral – mberi rangsangan utk bertindak-fikir
c) t/laku moral – mengikut peraturan moral secara konsisten
Profil insan bermoral
1. budi pekerti,t/laku mulia, berbudi bahasa
2. x angkuh, x menunjuk, x sombong
3. suka bergaul mesra, x m’asing diri
4. hormat-menghormati.
Ciri-ciri insan bermoral
1. m’hormati autoriti ( i/bapa,guru, pemimpin Negara)
2. M’lakukan sesuatu secara bebas dan rasional
3. faham perasaan org lain
4. m’punyai motivasi moral buat keputusan
5. mempunyai iltizam secara konsisten.

Peranan guru
1. memerhati s/laku pelajar
2. memberi ceramah
3. Galak murid memajukan hobi
4. Galak plj bergiat dlm kokurikulum
5. mengadakan pameran
6. mengadakan sesi kaunseling
7. m’hadiri kursus bombing plj bermasalah
8. bincang nilai s/laku dlm pembelajaran
9. beri plj tonton video aksi moral / x moral
Prinsip asas kemoralan
1. Altruisme – apa saja yg dilakukan melibatkan orang lain
2. Keadilan – kesaksamaan dan m’hormati o/lain
3. Autonomi – pertimbangan bebas dan kebebasan memilih.

Topik 2 – Teori-teori etika
Teori kemoralan sosial – peraturan masy yg terdiri drp tatahukum, tatasusila/ tatatertib masyarakat menyerupai tradisi, norma, adat, nilai dan pantang larang .
1. Teori keperibadian mulia – pengamalan sehingga menjadi satu kebiasaan yg menyenangkan. ( kaedah sikap baik )
a. keperibadian mulia intelektual – keistemewaan akal – boleh dipelajari drp guru.
b. keperibadian mulia moral – melalui latihan yg diulang akan menjadi kebiasaan.
Ciri-ciri keperibadian mulia
a. moral satu kewajiban
b. keikhlasan dan kejujuran dr. segi nilai
c. berusaha buat kebaikan, m’elak k’buruk’n
d. berpegang kpd prinsip
e. x mengharapkan balasan
f. terima dgn tenang kesusahan.

2. Teori Virtue ( kebaikan )
Perlakuan moral berasaskan kepada penyemaian berakhlak mulia dlm sifat seseorang.
Teori Teologikal
-memfokuskan kepada tindakan atau perbuatan yang memberi akibat baik dianggap bermoral dan sebaliknya .
1. Utilitarianisme – seorg melakukan tindakan yg m’hasilkan kebaikan yg paling banyak kpd setiap org.Terbahgi kpd 2 iaitu . Utilitarianisme tindak – m’laku’n tindakan maksima. . Utilitarianisme peraturan – seorg patut membentuk / mengikut peraturan yg membawa kebaikan maksima.


2. Egoisme
a. Egoisme Psikologikal – manusia bertindak demi kepentingan diri.
b. Egoisme etika – bersifat normative – individu (kepentingan diri) , personal (m’tentu apa yg harus o/lain lakukan. , universal (bertindak demi diri sendiri kecauli o/lain memenuhi kepentingannya)

Teori Deontologikal
- betul @ salah sesuatu tindakan x berdasarkan akibat tindakan itu ( Immanuel Kant )

1. Deontologikal Tindak (Eksistensialisme) – kebebasan moral bertindak tanpa amanah, paksaan dan larangan iaitu kebebasan jasmani , kebebasan kehendak dan kebebasan moral .
2. Deontologikal Peraturan ( Prinsip kewajipan) – sesuatu tindakan dianggap bermoral jika dilakukan dengan kerelaan hati atau tanggungjawab moral yg diakui .
a) Kategorikal Imperatif – perintah mutlak , bertindak sebagaimana kita ingin o/lain bertindak sama.
b) Praktikal Imperatif – kemanusiaan menjadi matlamat bukan alat perlakuan manusia.
3. Kewajipan Prime Facie – kebenaran, menunaikan janji, mengakui kebaikan yg dilakukan oleh org lain terhadap kita.

TOPIK 3 – Teori Perkembangan Moral
1. Teori Perkembangan Moral Kognitif
a) Jean Piaget – 4 peringkat perkembangan intelek kanak2
i. Sensorimotor ( lahir – 1½ tahun ) – t/l mereka berasaskan kpd tabiat dan bersifat ulangan. Kanak2 mematuhi peraturan autoriti luar tanpa persoalan.
ii. Pra operasi (1½-7 thn) – ada sikap ingin tahu.mudah dipengaruhi oleh autoriti (ibubapa/ guru)
iii. Operasi konkrit (7- 11thn) –keupayaan berfikir secra logik.memahami,berkomunikasi dan bkerjasama.
iv. Operasi formal (11thbn keatas) – x terikat dgn autoriti dlm membuat pertimbangan moral, ada idea sendiri.

b. Lawrence Kohlberg – 3 tahap 6 peringkat
i. Pra konvensional
1. elak denda patuh arahan
2. setiap denda mestilah setimpal dgn apa yg
dilakukan.
ii. Konvensional
3. perlakuan yg baik dipandang sesuatu yg bernilai
4. perlakuan moral menjadi tanggunjawab.
iii. Poskonvensional
5. tindakan yg benar dirujuk kpd persetujuan masy.
6. keputusan yg dibuat berdasarkan prinsip etika.

2. Teori Pembelajaran Sosial
a) Albert Bandura – Pemb. Manusia berlaku hasil pemerhatian terhadap orang lain. 3 bentuk peniruan
i. Meniru secra langsung – lihat model samada melalui filem , tv, foto dan orang sekeliling.

2. Peniruan melalui sekatlakuan dan
taksekatlakuan – perlakuan yg ditiru mengikut situasi (sekatlakuan). Perlakuan yg dibuat mengikut keadaan jika tiada sekatan atau dendaan perlakuan diteruskan (taksekatlakuan).

3. Peniruan melalui elisitasi – Melakukan sesuatu tindakan sebagaimana orang lain melakukannya.

b) Emile Durkheim – moral untuk diri dan masyarakati. Masyarakat sebagai organisma yg menentukan tindakan moral individu.
ii. Altruisme sebagai punca organisma – setiap org berfungsi menggerakkan masyarakat.
Fungsi pendidikan menurut beliau ;
-utk meningkatkan soladiriti social-x m’langgar peraturan
-utk m’kekalkan peranan , ikut peraturan dlm sekolah
- utk m’kekalkan p’bahagian kerja/tugas.

3) Teori Pembelajaran Humanistik
Matlamatnya utk menghasilkan individu yg baik dan berguna.

Carl rogers
– guru harus meningkatkan kematangan pelajar serta keyakinan diri dgn mengenalpasti identity peribadi mereka.
- idea,bahasa dan budaya plj harus dihormati
- berkongsi pendapat pelajar utk m’hasilkan perhubungan mantap

Topik 4 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Moral

1 Kepentingan
- Utk membentuk pelajar berperibadi mulia melalui pemupukan , penghayatan dan amalan nilai murni masyarakat Malaysia.
2. Terdapat 3 prose iaitu PendapatTradiosional (absolutis)-set peraturan moral dlm masyarakat dipatuhi oleh pelajar,
subjektivis (relativis)- bersifat arbitrari dan x sempurna , ianya berubah mengikut masa dlm masy. Yg sama.
- rasionalis –menitikberat penggunaan sebab munasabab dlm membuat keputusan moral berdasarkan situasi tertentu.

3. Tujuh pendekatan
a. Pemupukan nilai – pelajar dipupuk dgn nilai murni masy utk dijadikan amalan dgn melalui contoh teladan tokoh sejarah,lagenda, tokoh Negara, komuniti, ibubapa, guru dll . Pengukuhan perlakuan positif bagi mengelak perlakuan negative. Guru memanipulasikan keadaan yg dialami oleh murid supaya murid menerima nilai yg dikehendaki. Teknik yg sesuai simulasi, main peranan, cerita, lakonan dan permainan.
b. Pendekatan bertimbangrasa – pelajar bertindak agar tidak menyinggung perasaan orang lain / bersikap prihatin –bertimbang rasa terhadap perasaan o/lain, memahami pendapat yg berbeza dan belajar menyesuaikan diri dgn o/lain.Teknik yg sesuai simulasi, perbahasan, perbincangan, projek,temuramah dll.
c. Pendekatan rasional – Penekanan kpd proses penaakulan dan kem. Membuat analisis terhadap nilai.Pelajar dapt membina kem berfikir secara rasional. 3 bahagian
i. Tanggapan ttg maksud niali- plj mesti faham makna nilai dan fungsinya.
ii. Tanggapan tttg maksud demokrasi – setiap individu mempunyai harga diri dan peranan masing-masing.
iii. Tanggapan ttg pend. Moral dlm masy. Demokrasi – hak sesorg individu membuat sesuatu pilihan secara bebas dan berautonomi.
Teknik yg digunakan – perbahasan,pidato,forum,projek,pbincangn.

d. Pendekatan Tindakan social – Tindakan yg harus diambil pelajar jika berlakunya konflik sama ada kepentingan diri atau kepentingan orang ramai. Pelajar dilibatkan secara aktif dlm projek berorientasikan masyarakat.
e. Pendekatan Perkembangan Moral kognitif – pelajar berfikir secara rasional dan logic dalam membuat sesuatu keputusan berasaskan niali masyarakat Malaysia-Guru perlu memberi peluang dan menerima pendapat murid secara terbuka dan membimbing.
Tekinik yg sesuai – perbincangan , main peranan, simulasi,lakonan
f. Pendekatan penjelasan nilai – setiap individu berupaya menjelaskan nilai diri masing-masing berdasarkan 4 unsur ;
i. Penumpuan terhadap aspek kehidupan individu
ii. Penerimaan terhadap pandangan org lain
iii. mgalakkan sesorang membuat refleksi- ada pilihan lain
iv. Menghargai keupayaan sendiri dlm mbuat kputusan.
Teknik – bercerita, lakonan,nyanyian,main peranan,forum
g. Pendekatan analisis nilai- Isu-isu semasa dikaji secara jelas sebelum membuat keputusan. Nilai boleh dikelaskan kpd dua iaitu nilai objek dan pertimbangan nilai.
Teknik – perbincangan , perbahasan, kajian kes, forum, projek

TOPIK 5 – Pendekatan pengajaran moral yg terkini

1. Pendekatan kepedulian (Nodding-1994)
-Kesanggupan sesorg utk berkorban demi org lain
- Pendidikan sebagai medium dlm mengembang nilai kasih sayang dlm masyarakat. “sekolahku rumahku”
-a. pengajaran ttg kepedulian bukan saja mberitahu apa yg hendak mereka belajar
b. kepedulian mlibatn keinginan,motivasi dan kemahuan
c. sesorg melihat reality org lain sebagai satu kemungkinan
d. elemen utama adalah menerima org yg dikasihi
e. kepedulian yg asli boleh dijadikan pengalaman yg bermakna.
f. Impak org yg dikasihi terhadap org yg mengasihi utk mengekalkan hubungan baik.
g. kepedulian dan tindakan- mengambil berat utk melindungi.

- 4 kompenan etika kepedulian dlm pendidikan moral
a. Modeling – role model terhadap org tersayang
b. Dialog – beri peluang pelajar bertanya utk mencapai keputusan yg seimbang.
c. Praktis – mendemonstrasi sikap penyayang hasil pengalaman .
d. Kepastian – perlakuan menggalakkan sesuatu yg terbaik drp orang lain.

2. Pendekatan berasaskan kemahiran ( Narvaez 2001 )
Pendekatan berasaskan kemahiran adalah utk meningkatkan semangat kerakyatan global, pengetahuan psikologikal, falsafah moral dan morality saksama
- Ciri-ciri individu masyarakat abad ke 21 ialah
a. Menyelesaikan masalah sebagai seorg drp ahli masyarakat
b. bekerja secara kooperatif dgn orang lain.
c. memahami, menerima dan bertolenrasi terhadap berbeza budaya.
d. berfikir secara kritikal dan sistematik.
e. Menyelesaikan sesuatu konflik bukan secara keganasan
f. mengadaptasi cara hidup yg memelihara persekitaran alam
g. mhormati dan mpertahankan hak kemanusiaan
h. mengikuti kehidupan bersosial pd. Semua peringkat
i. mgunan sebaik-baiknya ilmu pengetahuan berasaskan teknologi.

Ciri-ciri model CVCE Projek suara komuniti + Pend. Perwatakan
a. Ia menitikberatkan pkembangan kem. Etika drp pemb. Trait
b. Ia menggunakan pandangan konstrutivis dlm proses p&p dgn menggunbkan pengalaman berstruktur utk membantu org yg kurang mahir kpd lebih mahir.
c. Ia memberi pelajar t/jawab utk meningkat diri sendiri
d. Ia menjadi satu jenis m/p merentas kurikulum dan bukannya menjadi satu program tambahan sahaja
e. Ia menerangkan kepentingan utk mengubah keadaan sedia kala kpd konteks komuniti.

3. Pendekatan Domain ( Larry Nucci 2001 )
-Perbezaan interaksi social iaitu isu peribadi berbeza dgn isu interpersonal. Kanak-kanak mengganggap sekolah sebagai penghalang pelakuan mereka yg boleh dilakukan di rumah..
- sekolah perlu membuat beberapa peraturan bagi mengawal perilaku pelajar dlm menjalankan misi pendidikan.
-Terdapat 5 praktis pendidikan utk guru-guru
a. Pend. Moral berfokuskan kpd isu-isu keadilan, kesamaan dan keperluan manusia.
b. Program pend. Mnoral diintergrasikan dlm kurikulum
c. Perbincangan moral membantu perkembangan moral semasa pelajar menggunakan corak perbincangan transaktif.
d. Struktur misi kooperatif membantu perkembangan moral dan akademik
e. Guru-guru perlu memberi perhatian terhadap kesan buruk perlakuan tidak bermoral drp peraturan yg dilanggar atau harapan social yg tidak dipenuhi.


Topik 6 – Guru PM sebgai Agen Perubahan

1. Konsep sosialisasi - satu proses spjg hayat yg perlu dilalui oleh sesorg individu utk menjadi anggota sesuatu kelompok masy. Dgn mempelajari kebudayaan kelompok itu termasuk nilai, sikap dan peranan yg sesuai.

2. Norma sosial – Standard kelakuan yang dikongsi oleh anggota sesuatu kumpulan dan akan dipatuhi serta diterima umum serta disahkan undang-undang.

3. Kawalan sosial (KS) – memastikan anggotanya mematuhi norma, tradisi dan pola t/laku yg sesuai bermoral dan benar. KS positif – motivasi ppsitif sesorg individu utk mematuhinya cth beri hadiah, ganjaran dll. Ksnegatif – hukuman atau ketakutan terhadap hukuman eg. Penjara, kematian dll.

4. Peranan Keluarga (peringkat kanak-kanak)– Asuhan main peranan penting . Faktor sikap ibu bapa s/ada autokratik, demokrasi dan saiz keluarga membentuk sosialisasi individu.

5. Rakan sebaya –Meningkat remaja hingga dewasa rakan sebaya menjadi model yg ditonjolkan oleh kumpulan tertentu.

6. Sekolah – mengajar pelajar ttg nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan(Durkheim ). Konflik akan berlaku antara nilai keluarga dan sekolah eg. Merokok.

7. Komuniti – Masyarakat yg sensitif melahirkan kanak-kanak yg peka terhadap keadaan sekeliling ( Kohlberg).

8. Media massa – Peniruan melalui modeling yg simbolik drp media massa eg iklan, cerita, bahan bacaan.

9. Ciri-ciri guru berkualiti
a) Mengetahuan yg mendalam dalam sesuatu bidang pengkhususan.
b) Komitmen
c) Penambahbaik ilmu / kemahiran - dedikasi
d) Role model / idola pelajar- inspirasi
e) Mudah didekati, mesra , mampu meny. Masalah
10. Peranan Guru melahirkan generasi berkualiti.
a) Kaedah Pengajaran – menarik minat pelajar terhadap pelajaran. Kaitkan m/p dgn nilai hidup.
b) Pemupukan nilai-nilai murni – disisipkan melalui semua mp dan diperkukuhkan melalui kegiatan kokurikulum.
c) Pendidikan kesusasteraan- Pengajian sastera , sejarah, dapat mengukuhkan binaan moraliti dalam diri sesorg.
d) Sistem pendidikan mentor-mantee – mempertingkatkan pengetahuan agama dikalangan remaja yg diuruskan oleh Pusat Islam dgn melantik guru agama khas.
e) Penubuhan kumpulan peningkatan kualiti TQM – menolong pelajar yg lemah, mpertingkatkan kecemerlangan pelajar, mengenalpasti punca masalah, mengenal faktor kejayaan pelajar, menerangkan projek dan strategi yg dapat membantu dan mengawasi kemajuan pelajar melalui proses pemantuan.
f) Melayan pelajar sebagai pelanggan – memenuhi kehendak pelanggan yg mahu dari kta.
g) Rakan sekerja adalah pelanggan – guru yg menerima kerja seterusnya drp sesorg guru yg lain.
h) Kerja berpasukan – menggalakkan pelajar bekerjasama agar menjadi sebati dgn jiwa pelajar.
i) Kemajuan berterusan – memahami masalah sebenar, menganalisis sebab dan punca serta mencadangkan penambahbaikan.

Pendekatan TQM memerlukan sesorg guru memahami murid dr segi perbezaan kebolehan , merancang pengajaran, dan pembelajaran aktif.


Topik 7 – Kaedah Mengajar P Moral
1. Kaedah Main Peranan – melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yg dianggap penting. Pelajar diberi peranan mengikut watak dlm situasi yg ditentukan.

Proses Main Peranan :
a) Dimulakan dgn penyampaian dilema
b) Apa yg perlu dilakukan oleh watak dalam dilema
c) Meminta pelajar maikan peranan ikut watak
d) Merancang b/mana aktiviti main peranan dilakukan
e) Pelajar lain sebagai pemerhati – menilai
f) Mberi penekanan kpd aspek perasaan
g) Perbincangan ttg akibat semasa teknik main peranan
h) Mbuat keputusan berasaskan generalisasi
i) Ulang aktiviti mlibatkan plj lain.

2. Kaedah bermain / bercerita –
Kaedah permainan mgunakan kem. Mendengar, bertutur , membaca dan menulis.
a) Mransang interaksi verbal pelajar
b) Menambah kefasihan dan keyakinan
c) Menyediakan konteks pembelajaran
d) Bertindak sebagai alat yg dapat mengikis rasa bosan
e) Sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan.
Kaedah bercerita – membina kecekapan dan digunakan utk menyampaikan nilai-nilai moral kpd plj. Perkembangan cerita berdasarkan kpd permulaan,kemuncak dan kesudahan cerita dgn guna teknik persembahan, suara, geraklaku dan kawalan mata.
a) pilih cerita yg sesuai dgn umur,kecerdasan dan minat plj. Dan sesuai dgn isi pelajaran.
b) Kaji cerita itu dan masukkan aspek moral.
c) Hafazkan frasa dan ayat penting.
d) Latih bercerita.
e) Kekalkan hubungan baik antara guru dan murid
f) Guru bercerita @ gunakan kaset dlm keadaan selesa.
g) Bedrcerita dan menyoal berselang-seli
h) Guru boleh menggunakan gambar, objek sebenar dll
i) Sediakan kad perkataan , frasa yg berkait dgn aspek moral
j) Galakkan penyertaan plj disetiap peringkat.

3. Kaedah nyanyian dan lakonan – melatih pelajar mgunakan unsur bahasa, paralinguistik (nada,intonasi) dan bukan lingustik (mimik muka, gerak tangan, kepala) dgn berkesan.
Lakonan boleh dilakukan secara spontan tanpa skrip dan berlakon berasaskan skrip yg disediakan.

Lakonan tanpa menggunakan skrip :
a) Plj perlu memahami cerita dan nilai yg berkaitan
b) Plj perlu setuju melakonan peranan.
c) Guru beri tunjuk ajar.
d) Perbincangan ttg nilai dalam cerita diakhir lakonan.

Lakonan mgunakan skrip
a) Plj perlu memahami kandungan skrip
b) Pelakon boleh dipilih
c) Pelakon mbaca dan mlakon skrip yg berkaitan
d) Perbincangan ttg nilai dalam cerita diakhir lakonan

Teknik nyanyian
a) Nyanyikan lagu yg berkaitan dgn nilai moral
b) Mengajar mengenai senikata lagu
c) Plj mnyanyi barisan demi barisan
d) Plj mnyanyi secara keseluruhan
e) Terangkan nilai drp lagu tersebut.

4. Perbincangan – aktiviti mengeluarkan dan mengulas ttg sesuatu tajuk bertujuan melatih plj mengeluartkan pendapat dgn bernas.
a) Guru menarik perhatian murid terhadap tajuk
b) Bahagikan kumpulan dan lantik seorg ketua
c) Setiap kump. Mendapatkan maklumat secara berbincang
d) Kajian kes- plj berbincang, beri pendapat, melapor.
e) Guru bergerak kpd semua kumpulan mengarahkan halatuju perbincangan.
f) Buat laporan – mjalankan aktiviti penulisan.
5. Kaedah lawatan dan projek.
Sebelum lawatan-
a) Pilih tempat sesuai dgn penekanan nilai
b) Sediakan panduan
c) Terangkan perkara utama dan cara menulis laporan
d) Sampel laporan : tempat , tarikh/waktu, tujuan, pemerhatian yg dibuat, nilai yg dipelajari, kebenaran ibu bapa.
Semasa Lawatan
a) Beri bimbinganb dan mengawasi pelajar
b) Disiplin dan tingkahlaku semasa lawatan.
Selepasa lawatan
a) Kumpulkan gambar dan bahan serta pamerkan dlm kelas
b) Tuliskan laporan ttg nilai yg dipelajari semasa lawatan.

6. Kaedah Tunjuk cara- sesorg pelajar ditunjukcara utk menyelesaikan sesuatu masalah yg diberi dgn pertolongan guru – merancang, melaksana dan mengumpul data bagi mhasilkan satu projek.

7. Kaedah Pameran - menggunakan proses mendengar dan melihat utk memberi penjelasan ttg bahan yg dipamerkan.

8. Kaedah Penyelesaian Masalah – mewujudakan interaksi antara guru dan murid. Guru mengemukakan soalan yg berkaitan dgn isi pj
Tujuannya :
a) Mengesan pengetahuan pelajar
b) Menggalakkan plj berfikir secara kreatif,inovatif,logik dan kritis
c) Mendorong plj menyusun dan mhurai bahan yg diajar
d) Soalan yg bermutu menajamkan pemikiran pelajar

Peranan guru
a) soalan mesti jelas dan ringkas
b) Semua pelajar diberi peluang menjawab soalan
c) Soalan perlu berkait dgn apa yg dipelajari sesuai dgn kebolehan
d) Soalan diberi mengiklut aras.

9. Kaedah Penyelesaian konflik – dikenali sbagai brainstorming – sesi perbincangan setiap ahli kumpulan memberi pendapat.
a) Topik perbincanga mesti sesuai dfgn kebolehan dan minat plj
b) Garis panduan mesti ringkas dan tepat
c) Semua idea yg diber perlu dicatat
d) Memilih pengerusi yg betul-betul layak
e) Setiap ahli diberi peluang kemukakan cadangan
f) Plj digalakkan beri idea
g) Perbincangan x formal digalakkan
h) Peruntukan masa yg mencukupi
i) Galak guna 5 W
j) Cadangan /idea tak boleh dikritik
k) Setiap ahli kumpulan mesti ada pelbagai kebolehan

10. Kaedah penyelidikan – teknik tinjau siasat – merangkumi aspek soal selidik untuk mendapat jawapan yg berorientasikan masalah bagi menimbulkan daya refleksi dikalangan plj
Penggendalian kaedah ini :
a) Proses mengenali masalah b ) mengkaji ramalan c) mengumpul maklumat d) menganalisis e) membuat rumusan.

Topik 8 – Kemahiran dalam P Moral
1. Pembelajaran aktif
a) Pembelajaran kolaboratif - menekankan proses penyiasatan dan inkuiri – ada intraksi antara plj dgn bahan , plj dgn plj , plj dgn guru.
b) Pembelajaran kooperatif –kerjasama melibatkan kumpulan atau pasukan pelajar – menyiapkan tugasan yg bebas drp kekangan masa, jarak dan tempat.
i. Salin bergantung antara satu sama lain
ii. saling berintraksi secara bersemuka
iii. akauntabiliti individu
iv. kemahiran kooperatif
v. pemprosesan kumpulan.
- plj memainkan peranan aktif dlm kumpulan
- guru menyediakan bahan yg mencukupi utk perbincangan
- menerangkan kpd ahli lain dlm pasukan mereka
- menjimat masa proses p& P
- guru berperanan sebagai fasilitator.
c) Pemb./ TOC dan Kajian Masa depan.
Teory of Contraint – faktor yg menyebabkan sesuatu sistem drp mendapat keuntungan yg lebih drp apa yg hendak dicapai.
Apa yg perlu diubah, Kepada apa hendak diubah, bagaimana utk menjalankan perubahan tersebut.

Kajian Masa depan – membolehkan generasi baru merancang dan mewujudkan masyarakat malaysia yg berwawasan, rasional, kreatif, dinamik serta boleh menerima dan menangani segala perubahan.
- berfikir secara kritis dan kreatif
- memmbuat keputusan ttg masa depan
- mbina sikap & nilai positif ttg masa depan
- berkomunikasi ttg masa depan
- mempunyai pengetahuan ttg masa depan
- mbuat kajian & murus maklumat ttg masa depan
Konsep KMD
- ramalan dibuat ttg trend dan perubahan yg akan berlaku
- menjangka kesan atau akibat fenomena
- mgunakan sumber manusia bagi mengawal, menangani serta mengendalikan perubahan.
Kemahiran khusus KMD
- Pemahaman konsep KMD
- Pengumpulan maklumat
- Ramalan dan anlisis
- Imaginasi / kreativiti
- Strategi mengatasi cabaran
- Proses inovasi sosial – kem. Meny. Masalah
- Membina senario- bina gambaran masa depan
- Penjelasan nilai dan masa depan
- Dimensi kemapanan- mencorak dan membentuk mesa depan dunia
Cara menjalankan KMD
- Guru menrancang aktiviti
- Memilih tajuk / tema yg sesuai dgn teknik KMD
- Berbincang dgn murid
- Membimbing murid mencapai KMD dlm hasil kerja seni

2. Kemahiran berfikir – Dr. Richard Paul – satu proses intelektual yg melibatkan pembentukan konsep aplikasi, analisis, sintaksis dan menilai informasi yg terkumpul melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan.
Menurut KPM – ada 2 kemahiran berfikir iaitu
a) KB kritis – keberkesanan sesorg dlm mgunakan minda menilai keesahan atau kebaikan sesuatu idea berdasarkan bukti dan sebab munasabab.
Contoh – membanding & membeza, mbuat kategori, meneliti bahagian kecil dan keseluruhan, menerangkan sebab, menyusun urutan, membuat ramalan, mengusul periksa andaian, membuat inferens.

b) KB kreatif – kebolehan menggunakan minda utk menjana idea-idea baru berdasarkan keaslian dlm phasilannya. Contohnya menjana idea yg pelbagai, mencipta metafora, analogi, dan definisi.
Ciri-ciri nya
i) Sengaja menghasilkan idea baru lain dr idea asal
ii) Mguna cara lain utk mlihat sesuatu yg sdg difikirkan.
iii) Mberi fokus kpd usaha mengubah idea yg ada.
iv) Mencari idea baru utk penyelesaian
v) Pemikiran X pernah puas hati jawapan yg diberi
vi) Idea baru boleh memeranjatkan fikiran biasa.
vii) Gemar menggunakan logik songsang
viii) Tumpuan kpd apa yg mungkin berlaku pd masa depan.

c) KB secara analitis – Berfikir secara analitikal ditandai oleh daya usaha utk melihat sesuatu itu secara terperinci. Analisis ialah proses kita mecah-belahkan masalah besar kpd bahgian kecil atau memahami situasi kompleks kepada unsur-unsurnya.


3. Pembelajaran Kontekstualisme dan kontruktivisme.
a) Pembelajaran Kontekstualisme

Definisi – Satu kaedah pemeblajaran yg menggabungkan isi kandungan dgn pengalaman harian individu, masy. Dan alam pekerjaan melibatkan aktiviti hand-on dan mind-on.
Ciri-ciri
i. M dapat memproses maklumat baru dgn cara yg bermakna dlm rangka minda.
ii. maklumat disampaikan dlm konteks pelbagai dan bermakna
iii. guru mewujudkan kepelbagaian persekitaran pembelajaran.

b) Pembelajaran Konstruktivisme
Definisi – Pengetahuan, idea, konsep dibina secara aktif oleh individu yg berfikir berdasarkan pengetahuan sedia ada melalui proses metakognitif.
Ciri-ciri
i) Penglibatan- simulasi perasaan ingin tahu
ii) Penjelajahan – guna pend. Inkuiri utk menjelajah dan menyiasat
iii) Penerangan- definisi konsep dan penyataan
iv) Penghuraian – menghubungkait sesuatu kemahiran / konsep
v)Penilaian – menilai pemahaman pelajar melalui demotrasi pemhaman dan kemahiran.

Peranan guru- Fasilitator, pembimbing, mengenalpasti masalah, berfikiran terbuka, mencabar persepsi murid, beri masa yg secukupnya, tahu melaksanakan pembelajran koperatif.

Peranan murid – sikap bertanggungjawab , memnpunyai inisiatif kemuka isu , adakan perbincangan , mencabar hipotesis yg telah dibuat, perlu mempunyai kemahiran maklumat dan penggunaan teknologi .

4. Kecekapan kecerdasan emosi
1. Definisi kecerdasan moral – satu usaha membentuk insan yg menyeluruh dr segi kognitif, afektif dan psikomotor.
2. Aktiviti pemupukan kecerdasan moral – kenalpasti peraturan di rumah, menambah jumlah hubungan dalam diri anak, memastikan anak-anak cukup tidur, memberi pujian keatas usaha anak, memisahkan rasa takut dan sangsi kanak-kanak utk mengelak perasaan takut, malu dan terhina. Tidak menggunakan kata kesat, mengenali kemampuan minda kanak-kanak, menghapuskan sindiran utk mengalak sikap terbuka.
3. Kepentingan Pemupukan kecerdasan moral –
a) Sesorg perlu mengetahui emosi dirinya terlebih dahulu dan bagaimana mengendalikannya.
b) Perlu bijaksana mengendalikan komunikasi dgn orang lain.
c) Berupaya memotivasi diri secara tegas dan yakin.
http://imannnotapadat.blogspot.com/2009/03/nota-padat-pend-moralhbml1103-edisi.html

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India