Click Sini

Friday, October 12, 2012

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PENDIDIKAN MORAL


SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU, BUKIT MERTAJAM
14000 PULAU PINANG
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 6
NAMA            :__________________________________KELAS:__________________
BAHAGIAN A: SOALAN OBJEKTIF (20 MARKAH)
ARAHAN: Baca dan jawab semua soalan-soalan berikut dengan teliti. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan.
1.    Kita perlu mensyukuri nikmat kesihatan badan yang dikurniakan oleh _________

a.    Ibu bapa
b.    Tuhan
c.    Rakan
d.    Guru

2.    Kebersihan fizikal bermaksud kebersihan dan kekemasan ________.

a.    Mental
b.    Kelas
c.    Padang
d.    Diri3.    Perbuatan _________ adalah contoh perbuatan menjaga maruah diri yang digalakkan oleh agama.

a.    Beradab sopan
b.    Meninggi diri
c.    Berlagak sombong
d.    Menipu

4.    Stephanie rajin ________ pelajaran sebelum peperiksaan untuk mendapat keputusan yang cemerlang.

a.    Bercerita
b.    Menyesuaikan
c.    Mengulangkaji
d.    Menyediakan

5.    Mereka yang mengamalkan nilai ______ sentiasa beradab sopan dan menggunakan bahasa yang sopan dalam pergaulan mereka.

a.    Kasih sayang
b.    Rajin
c.    Bertimbang rasa
d.    Hemah tinggi
6.   
Leela dipulaukan oleh rakan-rakannya kerana menghidap penyakit HIV/AIDS
 


Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh rakan-rakan Leela?
I.              Mengejek dan mentertawakan Leela
II.            Memberi sokongan moral kepada Leela
III.           Menceritakan penyakit Leela kepada orang lain
IV.          Mengajak Leela bermain bersama-sama

a.    I dan II
b.    I,II dan IV
c.    II dan IV
d.    II,III dan IV

7.    Berikut merupakan kebaikan amalan jujur dalam kehidupan kecuali

a.    Dipercayai oleh rakan dan masyarakat sekeliling
b.    Dapat menjalankan tanggungjawab dengan amanah
c.    Dapat membantu orang tua dengan ikhlas
d.    Dipandang mulia oleh masyarakat

8.    Rakyat Malaysia yang baik hati telah _________ bantuan kewangan kepada mangsa Tsunami di Acheh.

a.    Menghulurkan
b.    Mengambil
c.    Berkongsi
d.    Menggunakan


9.   

Kita hendaklah ______ di atas jasa dan pengorbanan bapa kemerdekaan negara, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.

a.    Bertimbang rasa
b.    Mengenang budi
c.    Berterima kasih
d.    Berkongsi cerita

10.  Seorang bapa yang baik tidak akan ______ kasih sayang kepada anak-anaknya.

a.    Memberikan
b.    Membeza-bezakan
c.    Menghulurkan
d.    Memberitahu11.  

Jessica berdepan masalah dengan rakan-rakan sekelasnya di sekolah
 

Tindakan yang boleh diambil oleh Jessica ialah

I.              Meminta pendapat/pandangan ibunya
II.            Berkongsi masalah tersebut dengan ayahnya
III.           Menceritakan keburukan rakannya kepada guru
IV.          Memencilkan diri kerana kesedihan


a.    I dan II
b.    II dan III
c.    I dan IV
d.    II dan IV

12.  Pilih cara-cara yang menunjukkan seseorang individu menyayangi keluarga mereka.

I.              Bersedia membantu ahli keluarga
II.            Patuh nasihat ibu bapa
III.           Tidak menghiraukan masalah yang dhadapi oleh ahli keluarga
IV.          Menghormati ahli keluarga

a.    I,II dan III
b.    II, III dan IV
c.    I,II dan IV
d.    I,III dan IV

13.  Pemimpin yang ______ sentiasa mengambil berat akan kesusahan dan   masalah yang dihadapi oleh rakyat.

a.    Berfikiran terbuka
b.    Jujur
c.    Amanah
d.    Prihatin

14.  Kita boleh mengamalkan nilai semangat bermasyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai murni dibawah kecuali:

a.    Memberikan kerjasama dalam menyelesaikan masalah
b.    Hidup bertolak ansur antara satu sama lain
c.    Tidak mengambil tahu perihal jiran tetangga
d.    Saling bantu-membantu


15.  Antara berikut, yang manakah BUKAN masalah gejala sosial yang melanda negara kita?

a.    Vandalisme
b.    Meniru
c.    Gengsterisme
d.    Buli
16.

Antara tindakan berikut, yang manakah BOLEH diambil bagi memastikan perkara diatas tidak berlaku.

a.    Mengitar semula bahan buangan
b.    Membela ikan di dalam sungai
c.    Membuang botol plastik di dalam sungai
d.    Membina kilang berdekatan dengan sungai

17. Berikut adalah beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang mengalami kepupusan KECUALI:

a.    Pokok bakau
b.    Pokok limau
c.    Periuk kera
d.    Pokok palma

18.  Seseorang yang ingin bercuti ke luar negara hendaklah mempunyai ______ terlebih dahulu.

a. Sijil lahir
b. Kad pengenalan
c. Pasport antarabangsa
d. Lesen memandu

19.  Antara perlakuan di bawah,yang manakah menunjukkan sikap pemimpin yang bertanggungjawab kepada negara?

a.    Mempertahankan rahsia negara dari pihak luar
b.    Memberitahu maklumat sulit kepada negara lain
c.    Mendedahkan rahsia negara kepada pihak luar
d.    Memburuk-burukkan nama negara
20.  Antara berikut, yang manakah kebaikan mengekalkan perpaduan kaum?

I.              Masyarakat mementingkan diri masing-masing
II.            Dapat hidup aman dan damai
III.           Mengelakkan ancaman luar
IV.          Keharmonian negara

a.    I,II dan III
b.    II,III dan IV
c.    I,II dan IV
d.    I,II,III dan IV
BAHAGIAN B: 5 SOALAN STRUKTUR (60 MARKAH)
Jawab soalan-soalan berikut.
1.    Peperangan membawa banyak kesan negatif. Kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur kerana negara kita aman dan damai tanpa peperangan.
Lengkapkan carta dibawah dengan jawapan yang betul.

                                                                                               
(12 markah)

2.    Fahami pantun dan jawab soalan-soalan berikut.
Pergi ke kedai bersama Ramu,
Untuk membeli sebungkus laksa,
Tuntutlah ilmu tanpa jemu,
Jangan mudah berputus asa.

Berehat sebentar di tepi ladang,
Sambil melihat burung berkicauan,
Usaha kecewa jika kecundang,
Sabar menghadapi segala ujian.

Kucing dan anjing berlari-lari,
Sambil mengejar si rama-rama,
Rajin berusaha setiap hari,
Hidup bahagia kejayaan menjelma
 2 a) Berdasarkan pantun di atas, apakah sifat yang diperlukan oleh seseorang individu bagi menunjukkan nilai kerajinan?

                                                                                                                        (2 markah)
2 b) Nyatakan DUA kebaikan yang akan diperolehi daripada sifat rajin.
I.______________________________________________________________
II._____________________________________________________________
(2 markah)

2 c) Bagaimanakah cara untuk menghadapi kekecewaan dan kegagalan?

(2 markah)
2 d) Apakah kesan terhadap individu yang mudah putus asa?
________________________________________________________________
(2 markah)
2 e) Pada pendapat anda, apakah akibat murid yang malas?
                                                                                                                        (4 markah)
3.    Nyatakan cara anda menunjukkan rasa hormat kepada anggota keluarga di bawah.

                                                                                                                        (12 markah)


4.    Fahami kempen di bawah dan jawab soalan berikut.

KEMPEN “CINTAILAH SUNGAI KITA”


4 a) Apakah yang anda faham tentang kempen di atas?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(2 markah)
4 b) Nyatakan EMPAT tindakan anda untuk memastikan kempen di atas berjaya.
I._____________________________________________________________
II._____________________________________________________________
III._____________________________________________________________
IV._____________________________________________________________
(8 markah)

4 c) Apakah faedah yang diperolehi oleh generasi akan datang jika sungai di negara kita tidak tercemar?
._______________________________________________________________________________________________________________________________.
  (2 markah)

5.   
KELAB KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN                TAMBAK PAYA

Pihak kelab dengan sukacitanya mengundang

Tuan/Puan ___________________________________

ke program

MEMPERINGATI DAN MENGHARGAI TOKOH DAN PEMIMPIN NEGARA

Yang dianjurkan oleh Kelab Kaunseling sekolah mengikut ketetapan berikut:

Tarikh: 16 Oktober 2010
Masa : 8:00 pagi hingga 1.00 petang
Tempat : Dewan Sri Siantan Sek Keb Tambak Paya

Kehadiran tuan/puan akan memeriahkan lagi program ini. Terima kasih.

Fahami kad undangan di bawah dan jawab soalan-soalan berikut5 a) Apakah tujuan program ini dijalankan?
________________________________________________________________________________________________________________________________.
  (2 markah)
5 b) Nyatakan DUA kebaikan daripada program di atas.
I._______________________________________________________________
II._______________________________________________________________
  (2 markah)

5 c) Bagaimanakah caranya untuk memastikan program di atas mendapat sambutan daripada pihak ibu bapa.
________________________________________________________________________________________________________________________________.
  (2 markah)
5 d) Pada pendapat anda, apakah program-program yang akan dilaksanakan pada hari tersebut?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
  (4 markah)BAHAGIAN C: 1 SOALAN ESEI (20 MARKAH)
Jawab solan berikut.
1.    Malaysia merupakan sebuah negara yang didiami oleh rakyat berbilang kaum. Pelbagai perayaan yang dirayakan oleh setiap kaum sepanjang tahun. Nyatakan  LIMA perayaan yang anda tahu dan cara anda merayakannya bersama ahli keluarga dan rakan-rakan.


JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF (20 MARKAH)
1.B                  11.A
2.D                  12.C
3.A                  13.D
4.C                  14.C
5.D                  15.B
6.C                  16.A
7.C                  17.B
8.A                  18.C
9.C                  19.A
10.B                20.B
JAWAPAN SOALAN STRUKTUR (40 MARKAH)

Soalan 1
§  Harta benda musnah
§  Nyawa terkorban
§  Imej negara terjejas
§  Pembangunan negara terbantut
§  Rakyat hidup menderita
§  Kehidupan tidak aman
Soalan 2
2(a) berusaha menuntut ilmu tanpa jemu dan tidak mudah putus asa
2(b)
I.              Berjaya mendapat keputusan yang cemerlang
II.            Memperolehi kehidupan yang bahagia
2(c) bersabar dan berusaha lagi
2(d) tidak akan berjaya dalam kehidupan
2(e)
I.              Gagal dalam peperisksaan
II.            Mudah putus asa
III.           Tidak berjaya dalam hidup
IV.          Menghancurkan harapan keluarga
Soalan 3
3 (1)
·         Bersopan ketika bercakap
·         Mendengar teguran dan larangan mereka

 3 (2)
·         Tidak menyinggung perasaan mereka
·         Bergaul mesra dengan mereka
 3 (3)
·         Memberi nasihat yang baik
·         Membantu dalam pelajaran
Soalan 4
4 a) Kempen untuk menjaga sungai agar tidak dicemari
4 b) 1) Tidak membuang sampah ke dalam sungai
        2) Melaporkan kepada pihak berkuasa jika ternampak individu yang tak                       bertanggungjawab
        3) Mengitar semula bahan buangan
        4)Bergotong royong membersihkan sungai
4 c) Generasi akan datang dapat menikmati kesegaran dan keindahan                         sungai
Soalan 5
5          a) Memberikan pendedahan tentang jasa dan pengorbanan tokoh dan                       pemimpin negara.
            b)         1) Memupuk kesedaran individu terhadap perjuangan tokoh dan                                 pemimpin negara.
                        2) Mengeratkan hubungan antara pelbagai bangsa
            c) Melampirkan beberapa risalah yang berkaitan dengan program                               bersama kad undangan.
            d) Pameran,ceramah (jawapan murid yang sesuai)


JAWAPAN SOALAN ESEI

1)    Hari Raya Aidilfitri
-       Ziarah menziarahi saudara dan sahabat
-       Solat hari raya
-       Menziarahi pusara keluarga dan rakan
-       Makan bersama
-       Mohon maaf

2)    Hari Raya Qurban
-       Sembelih haiwan korban beramai-ramai
-       Makan bersama-sama rakan dan keluarga di kenduri

3)    Tahun Baru Cina
-       Ziarah-menziarahi saudara dan rakan
-       Melawat kubur nenek moyang
-       Memberi dan menerima ang pau
-       Makan besar bersama keluarga
      
4)    Deepavali
-       Ziarah menziarahi keluarga dan rakan
-       Melukis kolam dihadapan rumah bersama keluarga
-       Pergi kuil

5)    Thaipusam
-Berarak ke kuil
- Mengangkat kavadi
-Melihat sambutan dan perarakan

     6) Hari Natal / Krismas
            -Menyambut Chrismas Eve bersama keluarga dan sahabat
            -Memberi dan menukar-nukar hadiah
            -Menghias pokok krismas
            (Jawapan mengikut kesesuaian)

12 comments:

Anonymous said...

Best

Anonymous said...

terbaik! tq admin!

Cikgu Fadhil said...

terima kasih :D

Anonymous said...

thanks banyak...

mariani mohid said...

Terima kasih admin...sangat membantu

syakinahsallihudin said...

terima kasih. :)

Mohd Fikri said...

terima kasih kepada cikgu,semoga mendapat keberkatan di atas perkongsian soalan ini.mohon ambil

Anonymous said...

sangat terbaik.. terima kasih kerana sudi berkongsi, admin ^^

Anonymous said...

SANGAT TERBAIK. TERIMA KASIH KERANA SUDI KONGSI. KALAU ADA SOALAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 TOLONG POST

fadlin zahrin said...

mcm mana tuan nak mohon soalan ni..

fadlin zahrin said...

mcm mana tuan nak amik soalan ni

megat pauzi Ibrahim said...

terima kasih cikgu

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India