Click Sini

Friday, October 12, 2012

Pengenalan Lari Jarak Sederhana


Lari Jarak Sederhana
______________________________________________________________________

Disebabkan lari pecut merupakan asas kepada acara-acara lan dalam olahraga, sudah tentu segala aspek dan taktik mengenai Iari pecut ini juga boleh dijadikan panduan umum untuk acara-acara lari yang lain.Bentuk Iatihan Iari jarak sederhana juga adalah hampir sama. Hanya teknik larian agak berbeza.

Terdapat dua acara Iarian yang digolongkan sebagai acara lan jarak sederhana, iaitu 800 meter dan 1500 meter. Adakalanya sesetengah pihak menggolongkan acara 400 meter sebagai acara lan jarak sederhana.Bagaimanapun, seperti yang dinyatakan terdahulu, 400 meter adalah tergolong sebagai acara Ian pecut bersama 100 meter dan 200 meter. Oleh itu, wajanlah 800 meter dan 1500 meter digolongkan sebagai acara lan jarak sederhana. Kedua-dua acara Ian jarak sederhana mi disertai oleh lelaki dan perempuan. Di peringkat sekolah, kedua-dua acara mi turut disertai oleh murid-munid Ielaki dan perempuan. Jika dibandingkan dengan acara pecut,acara Ian jarak sederhana atau jarak jauh agak kurang mendapat sambutan termasuk danipada penonton.

Ramai peminat dan penggemar sukan olahraga tidak tahu siapakah pemegang rekod dunia atau sekadar rekod kebangsaan negara kita untuk kedua-dua acara mi, tetapi mereka dapat pula mengetahui pemegang rekod dunia atau kebangsaan misalnya untuk acara 100 meter.

            Pihak-pihak lain pula sening mengkategorikan kedua-dua acara mi sebagai tart jarak jauh, memandangkan banyak persarnaan, antara acara-acara mi dengan acara­acara Ian jarak jauh. Malah hanyak buku tentang sukan olahraga yang ditulis dan diterhttkan di harat rnembincangkan tentang acara-acara ini dan acara jarak jauh secara bersama

Persamaan yang terdapat pada kedua-dua kategori acara Iarian mi rnerangkurni permulaan , bentuk Ianan, teknik larian dan kaedah latihan. Malah olahragawan yang rne~garnhi1 bahagian dalam mana-rnana acara pada kedua-dua kategori mi rnernpunyai juruiatih yang sama. Ramai pula pelari jarak sederhana yang turut rnengarnbil bahagian dan menunjukkan prestasi yang setanding dengan acara Ian jarakjauh Di peringkat dunia sekalipun, pelari yang berjaya dalam acara jarak sederhana juga berjaya dalarn acara Ian jarak jauh jika rnereka turut rnengambil bahagian.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India